38 jaar
Sinds 1982
De Arend German

De Arend Nederlands

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De Toekomst van de volgende generatie is belangrijk. We hebben de aardbol in bruikleen van de volgende generatie. Wij denken niet alleen duurzaam , maar doen ook duurzaam! Net als vele op de wereld realiseren wij ons ook bij de Arend hoe belangrijk het is dat we onze wereld zo goed mogelijk door kunnen geven aan onze kinderen. Wij zien maatschappelijk verantwoord ondernemen dan ook niet als een modeverschijnsel maar een stuk zelfbesef van hoe met ons milieu om te springen, en dan ook zeker op de lange termijn. Wat kan de Arend hierin betekenen binnen de projectinrichting?

De Arend moet dan ook kritisch zijn op de normen, waarden en werkwijzen binnen de gehele organisatie, zijn leveranciers en fabrieken. 

Hergebruik
De Arend hergebruikt bijna alle producten die bij de Arend leverbaar zijn. Meubilair en zelfs complete inrichtingen worden ingeruild en rechtstreeks opnieuw in de markt gezet of na een grondige opknapbeurt. Hierdoor wordt de afvalstroom tot het minimum beperkt en de productcyclus aanzienlijk verlengd, in sommige gevallen zelfs oneindig. Als kers op de taart creëren we op deze manier ook een aanverwante, separate bedrijfstak binnen de branche die zich geheel kan richten op de gerecyclede horeca-inrichtingen wat weer een stuk extra werkgelegenheid schept.

Grondstoffen
De meubels uit het zeer ruime assortiment van de Arend worden regelmatig gecontroleerd of deze vervaardigd zijn van ‘legaal’ duurzaam hout met waar mogelijk het FSC of PEFC certificaat. De kunststof onderdelen van onze meubelen zijn veelal vervaardigd uit gerecyclede kunststoffen. De toch nog ontstane afvalstromen worden bij de Arend strikt gescheiden afgevoerd waardoor ook het merendeel gerecycled kan worden. De CO2 uitstoot welke vrijkomt bij de afvalverwerking is hierdoor tot het minimum beperkt.

Arbeidsomstandigheden
Betrokkenheid door te investeren in projecten die bijdragen aan het verbeteren van de samenleving en de leefbaarheid.  Het succes van ons bedrijf wordt gemaakt door de mensen. Onze medewerkers zijn dan ook bepalend voor het opleveren van een goed eindproduct. De Arend houdt ook streng toezicht op de werkomstandigheden van de werknemers van de toeleveranciers in binnen- en buitenland. Arbeidstijden en leeftijden van de werknemers worden met regelmaat gecontroleerd door onaangekondigde controles op de locaties. Hierdoor proberen we misstanden en kinderarbeid  tegen te gaan en zelfs uit te sluiten.

Binnen het eigen personeelsbestand hebben we het beleid ook zo maatschappelijk verantwoord mogelijk afgestemd. Dit wil zeggen dat we kansen bieden aan leerlingen, minder validen  en langdurig werkelozen. Diverse projecten lopen via regelingen vanuit overheidswegen. We denken hier aan Wajong jongeren en samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld Werkzaak Rivierenland werkparticipatie en het UWV. We creëren samen met deze instanties werkervaringsplekken waardoor we de mogelijkheid bieden aan langdurig werkelozen om opnieuw in te stromen in het arbeidsproces. Recent hebben we hiervoor een overeenkomst getekend met het Werkgevers Adviespunt Rivierenland. Deze intentieverklaring onderschrijft de volledige medewerking van de Arend tot het mede oplossen van maatschappelijke vraagstukken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook bieden wij het gehele jaar door stageplaatsen binnen al onze vestigingen. Wij zijn dan ook gecertificeerd als leer/opleider binnen de branche.

Sport
De Arend kent ook zijn verantwoordelijkheid tot beweging en gezondheid binnen de maatschappij. Waar mogelijk draagt de Arend bij aan sponsorprojecten binnen de sport op lokaal maar ook zeker op nationaal of zelfs internationaal niveau. Onderwijsinstellingen worden ook regelmatig ingericht door de Arend en ook hier blijft het team altijd maatschappelijk verantwoord meedenken om de kinderen, welke de toekomst vormen van onze maatschappij, het goede voorbeeld te geven.

Transport
Ons eigen distributieteam is uiteraard uitgerust met de meest zuinige en milieuvriendelijke transportmiddelen.  De vrachtwagens voldoen aan de meest recente Euro-normen en worden met de minst milieubelastende middelen onderhouden. Door transporten zo efficiënt mogelijk in te plannen brengen we de milieubelasting terug tot minimaal niveau.

Afval
De afvalstroom van de Arend is ook volledig gereguleerd. Alle afvalstoffen worden strikt gescheiden ingezameld en afgevoerd. Papier/karton, metalen, plastic en restafval worden professioneel verwerkt in nauwe samenwerking met onze milieupartner CSM uit Velddriel.

Communicatie
Onze interne, maar ook steeds meer externe communicatie vind voornamelijk digitaal plaats. Aanzienlijk minder maken wij gebruik van gedrukte communicatie en interne memo’s op papier. E-mail en digitale nieuwsbrieven maken steeds meer deel uit van onze informatiestromen.  Het doel is om onze papierstroom tot het minimum te beperken.

Wilt u meer weten over de wijze van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij de Arend, kunt u altijd contact opnemen met één van onze medewerkers of via het antwoordformulier op onze website